Administratiewe Personeel

Iza – Persoonlike Assistent : Hoof

Leonie – Ontvangs

Lize – Algemene Navrae en Admin

Jo-Ann – Afrolkamer

Charmaine – Inskrywings

Anneke – Finansies / Debiteure

Joey – Finansies / Krediteure


Ouers kry 1 maand korting indien onderriggelde in totaal betaal word voor of op 28 Februarie 2017.

Gr 00 – Gr R : R17650.00

Gr 1 – Gr 7 : R12750.00

Ons herinner u dat skoolgelde vooruitbetaalbaar is (vanaf 1 Januarie tot 1 November 2017) Baie ouers verkies derhalwe om hul eerste paaiement reeds nou te betaal sodat hulle volgende paaiement dan eers op 1 Februarie 2017 betaalbaar is.

 

Indien u dit sou verkies, kan u eerste paaiement reeds voor of op einde Desember 2017 betaal.

 

Dankie dat ons weereens hier op u samewerking kan staatmaak.