Akademie

Eksamenreëlings en Erkenningsoggende 
Leerders sal slegs gedurende die eksamen aanwesig gemerk word indien hulle fisies teenwoordig is. Op dae waarop daar geen vraestelle is nie, mag leerders met skriftelike toestemming tuis studeer, maar sal dan afwesig gemerk word.

 

“ Dink na oor julle herkoms: julle is nie gemaak om soos redelose diere te leef nie, maar om kennis en deugsaamheid n a te streef.” Danthe Alighieri.

As akademiese instelling is dit net reg dat akademie by ons skool die hoogste prioriteit sal geniet. Gegrond op Christelike beginsels is die ontwikkeling van die kind in sy geheel vir ons ‘n uitdaging en doelwit.

Met ‘n baie ervare ,toegewyde en entoesiastiese personeel wat altyd op hoogte bly van veranderende vereistes , is ons kinders in veilige hande. Dit is nie vir ons belangrik om “slim” kinders hoërskool toe te stuur nie, maar eerder kinders wat vir hulself kan dink en wat oor enige onderwerp kan redeneer. Ons doelwit dus: gebalanseerde, nuuskierige weetgierige studente.
Ouerbetrokkenheid is baie belangrik aangesien ons in vennootskap met u staan en die gesamentlike doel van die ontwikkeling van u kind se volle potensiaal voor oë het.
Elke kind is uniek – vir ons belangrik – ‘n skepping van God ons Vader.