Akademie: Gr 1-3

Lees

“Hoe kan ek tog my kind aanmoedig om meer te lees?’

Wel, ouers word nie verniet beskou as een van díe kreatiefste spesies op
Moeder Aarde nie!

Ons deel graag met u die ‘wen -wen strategie’ van een van ons ouerpare.
Probeer gerus – dit WERK!

• Kies ‘n dag wat die hele gesin sal pas, bv Sondagmiddag
• Almal ontspan saam met iets om te lees vir 30min
• Hierna vertel ons almal mekaar wat ons onderskeidelik gelees het

En siedaar!

Kwaliteit tyd saam as gesin, heerlike sinvolle gesprekke en……ONS LEES!

Akademie

Die samewerking van leerders, ouers en onderwyser is ‘n wenresep vir goeie akademiese vordering en prestasie.

Akademie bly ‘n baie belangrike faset in ‘n leerder en volwassene se lewe.

As leerder, ouers en die opvoeders kan hande vat en elkeen sy deel doen sal elke leerder tot sy volle potensiaal kan presteer.

Nuwe akademiese program

akademiekintas_clip_image001

National Curriculum Statement verteenwoordig ‘n beleidsverklaring vir leer en onderrig.Dit moedig ‘n aktiewe en kritiese benadering tot leer.Hoë, bereikbare standaarde word in alle vakke gestel nl:

  1. Afrikaans
  2. Wiskunde
  3. Lewensvaardigheid
  4. Addisionele Taal

Die inhoud en konteks van elke graad toon progressie.

DPJ  – Akademie, leerder welstand

–  Juffrou Marietjie Jooste

Graad 1 2017

–  Juffrou Karin (1A)
–  Juffrou Linda (1B)
–  Juffrou Katinka (1C)
–  Juffrou Rina (1D)
–  Juffrou Jessica (1E)

Graad 2 2017

–  Juffrou Marietjie (2A)
–  Juffrou Izandi (2B)
–  Juffrou Donata (2C)
–  Juffrou Lelanie (2D)
–  Juffrou Margo (2E)

Graad 3 2017

–  Juffrou Mariana (3A)
–  Juffrou Ilze (3B)
–  Juffrou Leah-Alette (3C)
–  Juffrou Swanka (3D)
–  Juffrou Adéle (3E)

Tydstoekenning

Ons Kintas se skooldag begin om 7 :15.

Gr.1 07:15 – 12:45
Gr. 2 07:15 – 12:45
Gr. 3 07:15 – 13:00

Kommunikasie

Lewensjaar

 • Ontmoetingsaand – klasverband.
 • Oueronderhoude met elke ouer in die Grondslagfase.

Suksesvolle:

 • Juffrou reël soos dit haar en ouers pas.
 • Boeke word een keer per kwartaal huis toe gestuur.
 • Hier het Mamma en Pappa geleentheid om insae te kry asook insette te lewer.

Rapporte word drie keer per jaar uitgestuur :

 •    Mei
 •    Augustus
 • Desember

Doelwitte vir 2017

 • Toegewyde juffrouens te wees.
 • Om in ons klasse ‘n veilige leeratmosfeer te skep.
 • Om ‘n reuse sukses van nuwe uitdagings te maak onder andere Caps wat ons met entoesiasme, ywer en baie deursettingsvermoë aanpak.

Assessering

Assessering vind deurlopend plaas op ‘n formele en informele wyse.

 • Fyn waarneming van elke leerder.

7 punt skaal word toegepas:

7.Uitstekend

Ek kan dit perfek en selfstandig doen.

6.Baie goed bemeester

Ek kry dit al baie goed reg en werk onafhanklik.

5.Goed bemeester

Ek kry dit reg met min foute.

4.Bevredigend

Ek kry dit reg sonder hulp en aanmoediging, maar maak nog foute.

3.Benodig soms hulp

Ek kry dit reg met heelwat hulp en aanmoediging.

2.Benodig intensiewe hulp

Benodig nog intensiewe hulp.
Ervaar die opdrag as ‘n uitdaging. Voortdurende oefening is nodig by die skool en tuis.

1.Nog nie bemeester nie

Begrippe nog glad nie bemeester nie.
Dringende intervensie word benodig.

Slaagvereistes

Afrikaans
4
Wiskunde
3
Lewensvaardigheid
3

 

 

 

ANA in die Grondslagfase

Rol van ANA

Hoe verseker ons hoë akademiese standaarde?

ANA word gebruik vir diagnose en analisering.